Help mee bij LOB

Betrek ouders bij de loopbaanoriëntatie en –begeleiding van hun kind(eren)

Een hulpmiddel voor VO-scholen

Helpmeebijlob.nl is een digitaal hulpmiddel voor VO-scholen om met ouders te communiceren over de loopbaanoriëntatie van hun kinderen. Meer informatie treft u aan in de tabbladen Wat is het? en Hoe werkt het?. Wilt u dit hulpmiddel ook inzetten in uw communicatie? Dan kunt u zich hier aanmelden.

Helpmeebijlob.nl is ontwikkeld door de VO-raad in samenwerking met drie pilotscholen. De VO-raad heeft de website in 2016 overgedragen aan de Nederlandse Vereniging van Schooldecanen en Leerlingbegeleiders (NVS-NVL). De NVS-NVL beheert deze website en biedt ook een cursus over het betrekken van ouders bij LOB: www.nvs-nvl.nl    

U kunt het resultaat van de drie pilotscholen bekijken door op onderstaande afbeeldingen te klikken: