Help mee bij LOB

Betrek ouders bij de loopbaanoriëntatie en –begeleiding van hun kind(eren)

Disclaimer

Helpmeebijlob.nl is een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en ontwikkeld door de VO-raad in samenwerking met drie pilotscholen: Amadeus Lyceum, Groenhorst Lelystad en Heliomare. Sinds 2016 is de website in beheer van de NVS-NVL.

Ondanks dat wij veel zorg besteden aan de samenstelling van deze site, is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Het ministerie van OCW, de VO-Raad en de NVS-NVL aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid. Daarnaast sluiten wij elke aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van het gebruik, de beschikbaarheid of de interpretatie van de informatie. Gegevens die een hyperlink bevatten naar andere sites vallen buiten de controle van de NVS-NVL. Elke mogelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze sites wijzen wij daarom af. Op het gebruik van de website en op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Auteursrechten op de website en de inhoud daarvan berusten bij de NVS-NVL. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, of anderszins gereproduceerd en gedistribueerd, zonder schriftelijke toestemming vooraf.