Help mee bij LOB

Betrek ouders bij de loopbaanoriëntatie en –begeleiding van hun kind(eren)

Privacy

HelpmeebijLOB is een website van BiOND. Om je aan te melden als gebruiker van HelpmeebijLOB verwerken we persoonsgegevens. 

Welke persoonsgegevens verzamelen/verwerken wij?

We verwerken de volgende gegevens:

  • Naam van de school en de locatie
  • Naam van de contactpersoon
  • E-mailadres van de contactpersoon
  • Telefoonnumer van de contactpersoon
  • Factuurgegevens van de betalende instantie

Waartoe verzamelen/verwerken wij persoonsgegevens?

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aanmaken van de subwebsite voor HelpmeebijLOB, om contact met je op te nemen naar aanleiding van jouw subwebsite en voor het versturen van de factuur.

Hoe worden je gegevens verzameld en hoe lang worden ze bewaard?

Je gegevens worden verzameld via deze website en handmatig overgenomen in ons administratiesysteem. Wij zien erop toe dat het websysteem en de administratiesoftware goed zijn beveiligd. 

Hoe lang worden je gegevens bewaard?

De gegevens blijven bewaard tot een maximaal een jaar na opzegging. 

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Je persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door BiOND. Wij verstrekken je persoonsgegevens niet aan derden zonder je toestemming, tenzij:

  • wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak
  • dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en BiOND

Cookies en Google Analytics

Wij ontvangen gegevens op basis van jouw bezoek aan onze website. Zo maken wij gebruik van Google Analytics om te kunnen monitoren in hoeverre de website aansluit bij de behoeften van bezoekers en de website te optimaliseren. Om jouw privacy daarbij te waarborgen, hebben we een aantal maatregelen genomen: wij hebben de trackingcode aangepast en je IP-adres geanonimiseerd. Op die manier worden de gegevens versleuteld verzonden en wordt je IP adres niet volledig doorgegeven aan Google. Daarnaast hebben we een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google. Ook maken we gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Tot slot

Deze privacyverklaring betreft uitsluitend de website HelpmeebijLOB. Andere producten en diensten vallen onder de algemene privacyverklaring van BiOND. BiOND kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van de BiOND. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen en navraag te doen bij onduidelijkheden. Wij moeten je erop wijzen dat BiOND niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn.

Voor het laatst bijgewerkt op 21 mei 2018.