Help mee bij LOB

Betrek ouders bij de loopbaanoriëntatie en –begeleiding van hun kind(eren)

Een hulpmiddel voor VO-scholen

Helpmeebijlob.nl is een digitaal hulpmiddel voor VO-scholen om met ouders te communiceren over de loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling van hun kinderen. Het helpt jou als decaan of LOB' er om alle relevante informatie over LOB voor ouders inzichtelijk te maken en het nodigt ouders uit om actief mee te denken over de schoolloopbaankeuzes van hun kind.

Wil jij dit hulpmiddel ook inzetten in de communicatie met ouders over LOB op jouw school? Dan kun je je hier aanmelden om een eigen subwebsite aan te vragen. 

Meer informatie kun je vinden bij Wat is het? en Hoe werkt het?.

Helpmeebijlob.nl is ontwikkeld door de VO-raad in samenwerking met een aantal pilotscholen. De VO-raad heeft de website in 2016 overgedragen aan BiOND. Ter inspiratie kun je het resultaat van twee pilotscholen bekijken door op onderstaande afbeeldingen te klikken: